Hoe werken we, benadering

Advieswerk is maatwerk. Iedere organisatie heeft zijn eigen cultuur, wensen en mogelijkheden om te veranderen of nieuwe diensten en werkwijzen te introduceren. Hiermee dient bij het voorbereiden en uitvoeren van een traject rekening te worden gehouden om deze verandering tot een succes te brengen.

ABC/OPES start daarom steeds met ‘de maat nemen’: het zicht krijgen op deze cultuuraspecten en omstandigheden. Er wordt snel een inschatting gemaakt van de mogelijkheden en problemen die het veranderingspad markeren (diagnose traject). In nauw contact met de opdrachtgever worden voorstellen geformuleerd waarbij niet geschroomd wordt om ook die zaken te benoemen die wellicht minder graag gehoord worden. Ook dit zal bijdragen aan het succes. Eerlijkheid en openheid staan centraal bij onze benadering. Met een strakke sturing op inzet en resultaat worden de doelen nagestreefd, waarbij nauw contact wordt onderhouden met de opdrachtgever om de voortgang en mogelijke knelpunten te bespreken. Het goed en zo succesvol mogelijk uitvoeren van de bestaande opdracht is belangrijker dan het verwerven van vervolgopdrachten.