ABC/OPES bv  is een zelfstandig gevestigd en onafhankelijk adviesbureau ten aanzien van Advies, Begeleiding en Consultatie voor Organisatie, Processen, Evaluatie en Strategie vraagstukken.

ABC/OPES bestaat sinds 1990. De oprichter, dr. A.E.S. (No) Sijben, heeft 25 jaar ervaring in advies- en begeleidingswerkzaamheden. ABC/OPES werkt samen met andere bureaus wanneer dat gewenst is of specifieke deskundigheid van de vraag dat vereist.

ABC/OPES kan  ondersteuning bieden bij organisatie vraagstukken zoals strategie bepaling, proces (her)inrichting kwaliteitsverbetering. Tevens wordt ook projectmanagement, individuele coaching, team- en procesbegeleiding geboden en expertanalyses uitgevoerd naar personen en omstandigheden (360 onderzoek, persoonsrapportages). Ook worden onderzoeksprojecten begeleid en ondersteund (methodologie en statistiek) en wordt onderwijs verzorgd(methodologie, intake- en behandelplancursus). Voornaamste opdrachtgevers zijn (G)GZ-instellingen. Incidenteel worden ook werkzaamheden verricht voor onderwijsinstellingen voor profit organisaties en dienstverlenende instellingen.