Visie op organisaties

Voor organisaties zijn twee drijfveren leidend:

  1. Wat moeten we (gaan) doen en
  2. Doen we wat we moeten doen, goed (genoeg).

Het eerste wordt ingegeven door marktgericht denken en handelen en de tweede door (verantwoording van) kwaliteit (waaronder doelmatigheid en doeltreffendheid).

Ontwikkelingen in de markt, zoals veranderingen in de  doelgroep en bij gevolg in de (hulp)vraag, nieuwe wet-/regelgeving en financiering, vragen om innovatie van het aanbod.

ad 1    ABC/OPES helpt bij het bepalen van de juiste strategie: Just new. Via managementbeleidsdagen, interviews en andere manieren kan een nieuwe strategie worden ontwikkeld, waarbij ook de focus op de externe ontwikkelingen leidend is.

ad 2    Kwaliteit moet worden aangetoond en verantwoord via systematische en betrouwbare kwaliteitsevaluatie. Dat betekent dat inzicht nodig is in de gewenste en geleverde kwaliteit. Hiervoor is een kwaliteitssysteem nodig waarmee dit wordt  aangetoond.  ABC/OPES (bege)leidt evaluatieprojecten of voert ze uit, waarna kan worden vastgesteld of en hoe het beter kan:  Just better. 

Deze twee invalshoeken hebben gevolgen voor het optimaliseren van het primaire proces: ontwikkelen van nieuw producten en diensten, een nieuw aanbod en een doelmatige uitvoering volgens planning zodat dit efficiŽnt kan worden uitgevoerd: Just in time.

Vervolgens zullen deze nieuwe of vernieuwde processen andere eisen stellen aan de organisatie waarin deze processen optimaal kunnen functioneren. Maar ook hebben nieuwe diensten vaak gevolgen voor de kwaliteit van medewerkers, hun competenties, deskundigheid, de samenstelling van het team, aansturing. Kortom er dient gezorgd te worden voor de juiste personen op de juiste plek in de organisatie: Just in place.

ABC/OPES bv: In het hart van de organisatie