Zorgprogrammering

Het zorgbeleid van een instelling wordt afgestemd op de eisen van de omgeving: De cliŽnt vraagt zorg op maat en wil weten of de geboden zorg voldoet aan zijn zorgvraag. De overheid eist toetsbare kwaliteitszorg. De zorgverzekeraar wilt transparante declarabele zorg (in DBC etc.) die voldoet aan de regelgeving. Medewerkers willen professionele zorg bieden die voldoet aan de geformuleerde eisen en protocollen van de beroepsgroepen. De financier wenst verantwoording van inzet en resultaat (Pi's). Het management van een zorginstelling moet al deze eisen vertalen in een geŽxpliciteerd zorgaanbod en in een interne organisatie die ook financieel rendabel is (DBC/ZZP). Hiertoe is processturing, capaciteitsplanning etc. noodzakelijk (zie figuur).  ABC/OPES heeft in alle sectoren van de (gezondheid)zorg begeleiding geboden om het zorgaanbod te expliciteren in zorgprogramma’s, deze op hun inhoud te beoordelen en bij te stellen en te assisteren bij de implementatie van dit aanbod van sorgprogramma's. Ook de consequenties en randvoorwaarden van het werken met zorgprogramma’s komen dan in beeld en dienen te worden ingevuld.